Regulamin – Łowisko Karpiowe

Regulamin Łowiska Karpiowego Edwards Lake

 

 1. Zezwala się na wędkowanie w linii prostej do swojego stanowiska bądź obszaru wytyczonego na mapie łowiska.
 2. Na łowisku obowiązuje kategoryczny zakaz zabierania/zabijania ryb zamieszkujących wodę.
 3. Zabronione jest wędkowanie przy użyciu koszyczków/podajników feederowych.
 4. Dozwolona jest metoda połowu typu Zig-Rig, natomiast zabroniona jest powierzchniowa metoda karpiowania.
 5. Na łowisku obowiązuje nakaz stosowania tylko haków z mikro zadziorem.
 6. Zakaz przetrzymywania ryb. Sesja zdjęciowa musi się odbyć zaraz po wyholowaniu ryby, a ryba ta musi zostać bezzwłocznie wypuszczona z powrotem do wody. Czynność ta musi być wykonana przed ponownym wywiezieniem bądź też zarzuceniem zestawu.
 7. Na łowisku wymagane jest używanie żyłki/fluorocarbon o średnicy większej bądź równej 0,34mm. Zabrania się stosowania plecionki jako żyłki głównej bądź strzałówki.
 8. Zezwala się na stosowanie odcinka strzałowego mono, nie dłuższego niż 15 metrów.
 9. Zabrania się stosowania haków typu Long-shank tzw. Bananów, i stosowania zestawu typu Rig 360.
 10. Dopuszczone jest stosowanie modelu zdalnie sterowanego.
 11. Dopuszcza się stosowanie pontonu jako środka pływającego, aczkolwiek na wzgląd odległości pomiędzy stanowiskami zabrania się stosowania silnika elektrycznego/spalinowego. A każdy wędkujący korzystający z pontonu musi posiadać kamizelkę ratunkową.
 12. Wszystkie złowione ryby powinny być transportowane z/do wody ze szczególną uwagą i zastosowaniem slinga/worka pływającego.
 13. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka o rozpiętości nie mniejszej niż 42”/106cm, maty karpiowej nie krótszej niż 100cm w najszerszym punkcie, a także posiadania środka dezynfekującego rany ryby oraz stosowania go na każdej złowionej rybie. Propolis może być stosowany tylko w miesiącach letnich.
 14. Do ważenia ryb nie stosujemy mat karpiowych, jak i podbieraków, tylko worków do tego celu przeznaczonych.
 15. Dopuszcza się stosowanie ziaren, po ówczesnym zaakceptowaniu przez właściciela/opiekuna łowiska. Zabrania się natomiast preparowania ziaren na terenie Edwards Lake.
 16. Dopuszcza się stosowanie Orzecha Tygrysiego tylko i wyłącznie zakupionego na terenie Edwards Lake, 1kg na sesje 24h.
 17. Zabrania się przestawiania znaczników/markerów granicznych wyznaczających stref wędkowania.
 18. Doba na łowisku trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00.
 19. Zezwala się na dokonywanie jednodniowych rezerwacji za wyjątkiem zasiadek weekendowych (Piątek/Niedziela).
 20. Cennik na sezon 2021:
  – 2 wędki, 70zł doba, stanowiska jednoosobowe.
  – 3 wędki, 90zł doba/osoba, stanowiska dwuosobowe

 

Wersja PDF do pobrania.

 

Regulamin Główny Łowiska Edwards Lake

 1. Wędkowanie i rozbijanie obozowiska dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Na czas korzystania z łowiska wszelkie środki transportu muszą być pozostawione w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Na terenie łowiska zabrania się rozpalania ognisk, dozwolone jest grillowanie tylko i wyłącznie przy użyciu grilla na wysokich nogach.
 4. Na łowisku obowiązuje kategoryczny zakaz kąpieli.
 5. Nadużywanie alkoholu, będzie skutkowało wyproszeniem z łowiska bez zwrotu poniesionych kosztów za wędkowanie.
 6. Zezwala się na zabranie ze sobą psa, lecz musi być on pod stałą kontrolą właściciela i przebywać w obrębie stanowiska. Wymaga się od właściciela czworonoga sprzątanie po nim i nie pozostawianie odchodów na terenie łowiska.
 7. Właściciel bądź opiekun Edwards Lake ma prawo do skontrolowania wędkujących, zawartości ich bagaży, samochodów bądź innych środków transportu, wynikających z pobudek kradzieży własności Edwards Lake.
 8. Wymagane jest, aby użytkownik wód Edwards Lake korzystał z sanitariatu do tego przeznaczonego.
 9. Zabrania się samowolnego wycinania, drzew, krzewów, i ingerencje zewnętrzną w naturę otaczającą Edwards Lake.
 10. Właściciel/opiekun/Edwards Lake nie odpowiada za żadne wynikłe szkody, straty materialne na terenie łowiska i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za obrażenia, utratę zdrowia i życia.
 11. Każdy użytkownik łowiska odpowiedzialny jest za siebie i osobę towarzyszącą mu we własnym zakresie.
 12. Wszelkie spory wynikłe podczas wędkowania prosimy o kulturalne rozstrzyganie między sobą, a w ostateczności prosimy o niezwłoczny kontakt z właścicielem/opiekunem łowiska.
 13. Na terenie łowiska prosimy o zachowanie ciszy z szacunkiem do osób współużytkujących wody Edwards Lake.
 14. Wszelkie naruszenia zasad naszych łowisk należy zgłaszać do właściciela/opiekuna w trybie pilnym.
 15. Na łowiskach zabrania się zabierania/przemieszczania ryb każdego gatunku między zbiornikami. Wszystkie ryby muszą być wypuszczone do tego samego łowiska z którego zostały złowione. Próba kradzieży/bądź kradzież ryb będzie skutkować usunięciem dożywotnio wędkującego z łowiska i obciążeniem go karną kwotą 1000.00zł za każdy kilogram ryby bez wyszczególnienia na jej gatunek.
 16. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci wytworzonych podczas wędkowania, wszelkie śmieci w tym pozostałości po papierosach (filtry itp.) muszą być zabrane przez właściciela po zakończeniu wędkowania.
 17. Wszelkie rezerwacje muszą być podparte wpłatą zadatku w kwocie 50% na konto bankowe łowiska i nie później jak do 24h od daty złożenia rezerwacji.
 18. Na terenie Edwards Lake obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h, prosimy o rozważne i bezpieczne przemieszczanie się. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
 19. Wszyscy wędkarze muszą zapoznać się z regulaminem łowiska i przestrzegać go. Zakup biletu/rezerwacja gwarantuje, że Ty i inne osoby Ci towarzyszące zgadzasz/ją się na przestrzeganie zasad panujących na łowisku.
 20. Zabrania się opuszczania łowiska, pozostawiania wędzisk bez opieki i bez wcześniejszego poinformowania właściciela/opiekuna Edwards Lake.
 21. Jest to regulamin ogólny dotyczący całego obiektu Edwards Lake, prosimy o zapoznanie się z regulaminem wędkarskim odpowiednim do wody na której będziesz wędkować (Łowisko Karpiowe/Łowisko Feederowo-Spławikowe)

 

Wersja PDF do pobrania