Regulamin – Łowisko Feederowe

Regulamin Łowiska Feederowego Edwards Lake

 

 1. Połowy na łowisku Edwards Lake mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie „złów i wypuść”.
 2. W dni powszednie łowisko czynne jest od 6:30 rano do 20:00, a w weekendy od 4:30 rano do 21:00.
 3. Prawo do wędkowania mają osoby, które z wyprzedzeniem jednego dnia zarezerwują stanowisko.
 4. Połów ryb może być prowadzony tylko na wyznaczonych stanowiskach i w linii prostej do stanowiska. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki.
 5. Zmianę zarezerwowanego stanowiska można wykonać wyłącznie po uzgodnieniu z obsługą łowiska.
 6. Dopuszczone są metody połowu to: gruntowe feeder klasyczny, method feeder, metoda karpiowa oraz spławikowa przy zastosowaniu oryginalnych haczyków bezzadziorowych.
 7. Zabrania się łowienia drapieżników jakąkolwiek metodą.
 8. Dopuszczone jest używanie pelletu, kulek proteinowych, zanęt sypkich, ziaren o drobnych frakcjach (rzepik,konopie), kukurydza z puszki oraz żywe przynęty naturalne, takie jak robaki czerwone, robaki białe, pinka i ochotka.
 9. Zabrania się używania do zanęty ziemi i gliny.
 10. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadania rozłożonej maty do odhaczania ryb, podbieraka. Podbieranie ryb odbywać się może tylko za pomocą podbieraka.
 11. Na łowisku każdy wędkarz ma obowiązek posiadania odkażacza do ran ryby i stosowania go do każdej złowionej ryby. Propolis może być stosowany tylko w okresie letnim.
 12. Rybę po odhaczeniu, zważeniu i sfotografowaniu należy natychmiast wypuścić do wody. Dopuszcza się używanie zawodniczych siatek wędkarskich, nie krótszych niżeli 3,5metra. W innym przypadku zabrania się przetrzymywania ryb.
 13. W okresie letnim wszystkie ryby powyżej 2kg muszą być niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.
 14. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane w matach i polewane wodą.
 15. Przy zakończeniu pobytu na łowisku, proszę zgłosić ten fakt obsłudze Edwards Lake.
 16. Osoba posiadająca zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku.
 17. Dopuszczone jest stosowanie tylko i wyłączanie żyłki jako linki głównej (plecionka zakazana).
 18. Cennik na sezon 2022:
  – 2 wędki, 35zł dzień

 

Wersja PDF do pobrania

 

Regulamin Główny Łowiska Edwards Lake

 1. Wędkowanie i rozbijanie obozowiska dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Na czas korzystania z łowiska wszelkie środki transportu muszą być pozostawione w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Na terenie łowiska zabrania się rozpalania ognisk, dozwolone jest grillowanie tylko i wyłącznie przy użyciu grilla na wysokich nogach.
 4. Na łowisku obowiązuje kategoryczny zakaz kąpieli.
 5. Nadużywanie alkoholu, będzie skutkowało wyproszeniem z łowiska bez zwrotu poniesionych kosztów za wędkowanie.
 6. Zezwala się na zabranie ze sobą psa, lecz musi być on pod stałą kontrolą właściciela i przebywać w obrębie stanowiska. Wymaga się od właściciela czworonoga sprzątanie po nim i nie pozostawianie odchodów na terenie łowiska.
 7. Właściciel bądź opiekun Edwards Lake ma prawo do skontrolowania wędkujących, zawartości ich bagaży, samochodów bądź innych środków transportu, wynikających z pobudek kradzieży własności Edwards Lake.
 8. Wymagane jest, aby użytkownik wód Edwards Lake korzystał z sanitariatu do tego przeznaczonego.
 9. Zabrania się samowolnego wycinania, drzew, krzewów, i ingerencje zewnętrzną w naturę otaczającą Edwards Lake.
 10. Właściciel/opiekun/Edwards Lake nie odpowiada za żadne wynikłe szkody, straty materialne na terenie łowiska i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za obrażenia, utratę zdrowia i życia.
 11. Każdy użytkownik łowiska odpowiedzialny jest za siebie i osobę towarzyszącą mu we własnym zakresie.
 12. Wszelkie spory wynikłe podczas wędkowania prosimy o kulturalne rozstrzyganie między sobą, a w ostateczności prosimy o niezwłoczny kontakt z właścicielem/opiekunem łowiska.
 13. Na terenie łowiska prosimy o zachowanie ciszy z szacunkiem do osób współużytkujących wody Edwards Lake.
 14. Wszelkie naruszenia zasad naszych łowisk należy zgłaszać do właściciela/opiekuna w trybie pilnym.
 15. Na łowiskach zabrania się zabierania/przemieszczania ryb każdego gatunku między zbiornikami. Wszystkie ryby muszą być wypuszczone do tego samego łowiska z którego zostały złowione. Próba kradzieży/bądź kradzież ryb będzie skutkować usunięciem dożywotnio wędkującego z łowiska i obciążeniem go karną kwotą 1000.00zł za każdy kilogram ryby bez wyszczególnienia na jej gatunek.
 16. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci wytworzonych podczas wędkowania, wszelkie śmieci w tym pozostałości po papierosach (filtry itp.) muszą być zabrane przez właściciela po zakończeniu wędkowania.
 17. Wszelkie rezerwacje muszą być podparte wpłatą zadatku w kwocie 50% na konto bankowe łowiska i nie później jak do 24h od daty złożenia rezerwacji.
 18. Na terenie Edwards Lake obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h, prosimy o rozważne i bezpieczne przemieszczanie się. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
 19. Wszyscy wędkarze muszą zapoznać się z regulaminem łowiska i przestrzegać go. Zakup biletu/rezerwacja gwarantuje, że Ty i inne osoby Ci towarzyszące zgadzasz/ją się na przestrzeganie zasad panujących na łowisku.
 20. Zabrania się opuszczania łowiska, pozostawiania wędzisk bez opieki i bez wcześniejszego poinformowania właściciela/opiekuna Edwards Lake.
 21. Jest to regulamin ogólny dotyczący całego obiektu Edwards Lake, prosimy o zapoznanie się z regulaminem wędkarskim odpowiednim do wody na której będziesz wędkować (Łowisko Karpiowe/Łowisko Feederowo-Spławikowe)

 

Wersja PDF do pobrania